14 hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse 1. november 2021

Læs mere om regionen på www.rn.dk. Som udgangspunkt vil regionen gerne opnå det bedst mulige match mellem tutor- og uddannelseslæge, derfor kan du som…

6 dagen geleden

14 introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse mellem 1. november 2021 og 31. januar 2022

Læs mere om regionen på www.rn.dk. Du kan læse mere om tillægget i Forhåndsaftalen mellem yngre læger og region Nordjylland vedr.

13 dagen geleden